Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán

Quang Nhật

UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – NHANH CHÓNG - BẢO MẬT

Menu 0929.347.789 0983 491 486

ĐẠI LÝ THUẾ - KHÁI NIỆM PHỔ BIẾN

 

Các thủ tục, quy định về thuế rất phức tạp bởi có nhiều đối tượng khác nhau nên thường gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức khi muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Chính vì thế, việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế là một điều vô cùng cần thiết và thiết yếu.

Vậy Đại lý thuế là gì? Dịch vụ Đại lý thuế là gì? Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại lý thuế? Sự khác biệt giữa dịch vụ kế toán và Dịch vụ Đại lý thuế là gì? Cùng Kế toán Quang Nhật giải đáp nhé!

đại lý thuế - kế toán trọn gói - kế toán giá rẻ - quản lý thuế - 0929347789 quang nhật>>> chứng chỉ đại lý thuế tham khảo.

 

1. Đại Lý Thuế là gì?

Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận với người nộp thuế.

Đại Lý Thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện đăng ký với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

2. Điều kiện để thành lập Đại Lý Thuế là gì?

Tại Điều 102 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định như sau:

Điều điện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

c) Có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm toàn thời gian tại Doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ.

3. Quyền và trách nhiệm của Đại lý thuế là gì?

Tại Khoản 2 Điều 104 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định như sau:

a) Thực hiện các dịch vụ với người nộp thuế theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan trong hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước người nộp thuế về nội dung dịch vụ đã cung cấp.

4Trách nhiệm của Đại lý thuế

Tại Điều 24 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định về trách nhiệm của Đại Lý Thuế như sau:

Kinh doanh dịch vụ theo đúng phạm vi ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ thục về thuế đã được Cục Thuế cấp.

Duy trì và đảm bảo các diều kiện được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong suốt thời gian hoạt động.

Tuyển dụng và quản lý nhân viên Đại lý thuế theo đúng quy định.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi giúp người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm trên; đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và chịu bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với người nộp thuế.

Chấp hành các quy định về kiểm tra liên quan đến việc hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; thay mặt người nộp thuế cung cấp, giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế các thông tin, tài liệu trong phạm vi hợp đồng với người nộp thuế để chứng minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế của người nộp thuế.

Giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

Gửi thông báo, báo cáo đến Cục Thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế, gửi thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế theo Mẫu 2.8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Chậm nhất là ngày 15/1 hàng năm, gửi báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế theo Mẫu 2.9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tin báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

5. Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại lý thuế

Giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, nhân lực

Đại Lý Thuế có tính chuyên môn cao sẽ giúp Doanh nghiệp giảm thiểu chi phí thuê nhân viên và yên tâm tập trung vào sản phẩm kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi ích lớn khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế … Lựa chọn đại lý thuế là phù hợp với xu hướng phát triển bền vững trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Tài Chính chủ trương phát triển đại lý thuế với mục đích vừa giảm thiểu thủ tục hành chính và hội nhập, vừa tiết kiệm nhiều khoản chi phí cho doanh nghiệp.

Cập nhật chính sách về thuế nhanh chóng, chính xác nhất

Chính sách của nhà nước nói chung và chính sách thuế nói riêng thường xuyên thay đổi. Nhân viên đại lý thuế thường xuyên cập nhật luật, nghị định, thông tư, dự thảo … liên quan đến chính sách thuế, kế toán, bảo hiểm và các luật chuyên nghành khác. Từ việc cập nhật liên tục sự thay đổi của chính sách mà doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ cao đảm bảo tiêu chí chính xác, kịp thời, Doanh nghiệp không cần quan tâm, nghiên cứu hệ thống chính sách thuế khổng lồ, thay đổi thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo có được những số liệu báo cáo chuẩn, đúng như luật.

Đảm bảo quyền lợi và nghĩa cụ của Doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến các vấn đề về thuế được ủy quyền thực hiện, thực thi bởi đại lý thuế được đảm bảo từ quy định của luật hiện hành. Giám đốc đại lý ký và đóng dấu trên toàn bộ báo cáo gửi cơ quan thuế đã hoàn thành cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm theo luật định. Việc ủy quyền cho đại lý thuế là tổ chức duy nhất được cấp phép kinh doanh hành nghề dịch vụ về thuế, vừa được đảm bảo về môi trường pháp lý, vừa được đảm bảo bằng uy tính của đại lý thuế. Hoàn toàn không phải bận tâm đến các khoản phạt do kê khai sai, kê nhầm, chậm nộp tờ khai …

Với năng lực của mình đại lý thuế sẽ luôn phân tích, tính toán, tư vấn phương án để đạt được lợi ích chính đáng tối đa cho khách hàng.Trong trường hợp xảy ra sai sót do lỗi của đại lý thuế, đại lý thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại xảy ra cho Doanh Nghiệp.

Thuận lợi cho việc kinh doanh

Ban Giám đốc của đại lý thuế thường có mối quan hệ tốt với cán bộ thuế, nhiều sở ban ngành và nhiều loại hình doanh nghiệp khác như ngân hàng … Các mối quan hệ này sẽ hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh.

6. Đại Lý Thuế Đại Lý Thuế được phép cung cấp dịch vụ kế toán giúp giảm chi phí cho Doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo Bộ Tài Chính, tính đến tháng 7/2018, cả nước chỉ có 460 Doanh nghiệp Đại lý thuế hoạt động với 1.124 nhân viên hành nghề trong khi trên thực tế đã có 3.992 người được cấp Chứng chỉ hành nghề. Như vậy, số lượng nhân viên Đại lý thuế hành nghề chiếm tỷ lệ thấp so với số người đã được cấp chứng chỉ (gần 29%).

Một trong những nguyên nhân khiến dịch vụ Đại lý thuế chưa phát triển trong thời gian qua là do phạm vi cung cấp dịch vụ của Đại lý thuế còn bị bó hẹp. Theo quy định trước đây, Đại lý thuế chỉ làm thủ tục về thuế mà không được thực hiện các dịch vụ Kế toán. Do đó, các Doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp siêu nhỏ muốn thuê dịch vụ kế toán và kê khai thuế thì buộc phải thuê hai đơn vị (một là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, một là đơn vị Đại lý thuế). Quy định này đã làm nảy sinh nhiều bất cập, gây khó khăn, làm tăng chi phí cho Doanh nghiệp, hạn chế quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên Doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài Chính quyết định mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của Đại lý thuế theo hướng bổ sung thêm dịch vụ tư vấn thuế và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC v/v Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (có hiệu lực từ ngày 12/03/2021)

Qua đó, các Đại lý thuế ngày một khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng kinh tế.


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN QUANG NHẬT

Địa chỉ: 86 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0929.347.789 – 0983.491.486

Email : ketoan@quangnhat.com.vn

Website : http://quangnhat.com.vn

Bài viết liên quan

  • /uploads/images/slide/slide/logo-tepacafe.png
  • /uploads/images/slide/slide/cavc-cong-ty-ttnhh-kiem-toan-va-tham-dinh-gia-mien-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-kiemdinhcnvn.png
  • /uploads/images/slide/slide/congtytnhhbds-nhatminh.jpg
  • /uploads/images/slide/slide/doi-tac-linh-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-lucky-star-2019-png-01.png
  • /uploads/images/slide/slide/link6.png
0983 491 486