Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán

Quang Nhật

UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – NHANH CHÓNG - BẢO MẬT

Menu 0929.347.789 0983 491 486

SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mục đích và Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính này?

Mục đích chính của Dịch vụ là thực hiện các thủ tục soát xét theo chuẩn mực để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là “Báo cáo Soát xét” trong đó bày tỏ kết luận của kiểm toán viên về việc liệu có bất kỳ thông tin nào thu thập được trong quá trình soát xét cho thấy báo cáo tài chính không phản ánh trung thực và hợp lý theo khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính. Khách hàng sử dụng sản phẩm “Báo cáo Soát xét” để nộp cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc gửi cho các bên liên quan để góp phần tạo uy tín và sự tin tưởng. Tuy nhiên, mức độ đảm bảo của “Báo cáo Soát xét” sẽ thấp hơn “Báo cáo Kiểm toán”.

 

soat xet bao cao tai chinh quạn  tan phu 0929347789 kế toán quang nhật_cong_ty_ke_toan_quang_nhat_0313100690_ketoantrongoi-quangnhat

 

Có bốn loại kết luận phụ thuộc vào ảnh hưởng có thể có của các vấn đề trên báo cáo tài chính: (1) Kết luận chấp nhận toàn phần; (2) Kết luận ngoại trừ; (3) Kết luận trái ngược; (4) Từ chối đưa ra kết luận.

Ngoài ra, một mục đích khác của dịch vụ là cung cấp cho khách hàng “Thư quản lý” trình bày các khuyến nghị hữu ích (nếu có) về (1) những thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ; (2) những rủi ro liên quan đến kế toán và thuế; (3) những yếu kém trong quản lý.

Khách hàng của dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính là những ai?

- Các công ty và tổ chức được yêu cầu soát xét bởi pháp luật như các ty niêm yết, Công ty đại chúng lớn.

- Bất kì công ty hoặc tổ chức nào muốn gia tăng sự tin cậy cho báo cáo tài chính để gửi cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cổ đông, nhà cung cấp, bên cho vay và các đối tác kinh doanh. Báo cáo tài chính được soát xét bởi kiểm toán viên sẽ giúp khách hàng có được niềm tin và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Quy trình thực hiện Dịch vụ này như thế nào?

Dịch vụ được tiến hành thông qua các bước sau:

• Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của cuộc soát xét, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), chiến lược kiểm toán, vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong cuộc kiểm toán, danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.

• Lập Kế hoạch Soát xét (thực hiện tại văn phòng của chúng tôi):  Căn cứ vào những tài liệu và dữ liệu mà Khách hàng cung cấp theo yêu cầu, chúng tôi thực hiện các thủ tục cần thiết để hiểu rõ về môi trường kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó, và xây dựng các kế hoạch soát xét tương ứng và hiệu quả nhất, bao gồm: xác định mức độ trọng yếu có thể chấp nhận được, đánh giá các rủi ro kiểm toán trọng yếu, đề xuất giải pháp thủ tục kiểm toán tương ứng với từng rủi ro, kế hoạch về thời gian và nguồn lực phù hợp,….

• Triển khai thủ tục soát xét cụ thể (tại văn phòng khách hàng): Căn cứ vào kế hoạch và chiến lược soát xét đã được xây dựng, nhóm kiểm toán sẽ chủ động xác định và thực hiện các thủ tục soát xét cụ thể và chi tiết cho từng khoản mục của báo cáo tài chính, bao gồm: (1) phân tích xu hướng dữ liệu và so sánh với các tỉ lệ ngành, (2) phỏng vấn quản lý và những đối tượng khác, và (3) thực hiện thủ tục bổ sung khi chúng tôi nhận thấy có vấn đề khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính có thể có sai sót trọng yếu.

• Trao đổi về các phát hiện: chúng tôi báo cáo và giải trình chi tiết những phát hiện soát xét cho ban lãnh đạo của khách hàng, cũng như đề xuất các hướng xử lý tương ứng. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc các cuộc gặp trực tiếp.

• Phát hành Báo cáo: chúng tôi lập và gửi bản dự thảo báo cáo soát xét cho khách hàng để xem xét, trao đổi và xác nhận bản cuối cùng, trước khi được in ra và gửi cho khách hàng.

Phương pháp soát xét của chúng tôi tuân thủ chặt chẽ theo các hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc Tế.

Trong quá trình triển khai công việc, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và ứng dụng các tiến bộ công nghệ để ngày càng gia tăng mức độ tự động hóa và tính chính xác. Chúng tôi tin rằng ứng dụng công nghệ phù hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, bảo đảm cam kết về thời hạn hơn, bảo mật hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho khách hàng.

Dịch vụ Soát xét Báo cáo tài chính thường được thực hiện trong thời gian như thế nào?

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào phạm vi công việc, phản hồi và sự hợp tác của khách hàng (bao gồm cả các bên liên quan của khách hàng như nhà cung cấp/ khách hàng/ bên cho vay/ nhà đầu tư).

Trên thực tế, chúng tôi thường thực hiện và hoàn thành dịch vụ này trong vòng 2 - 4 tuần đối với đa số các trường hợp. Đối với các trường hợp có yêu cầu gấp về thời hạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt, ví dụ như huy động nhiều nguồn lực hơn bình thường, linh hoạt điều chỉnh quy trình và thủ tục xử lý tương ứng, yêu cầu sự hợp tác tích cực từ phía khách hàng.


kiểm toan - soát xét báo cáo tài chính - kế toán trọn gói quang nhật - kế toán quang nhật - quangnhat.com.vn - ketoanquangnhat - kê khai thuế  - 0313100690 - 0929347789


HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHI TIẾT HƠN:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN QUANG NHẬT

Địa chỉ: 86 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Hotline:     0929.347.789  0983.491.486

Email:       ketoan@quangnhat.com.vn

Website:    http://quangnhat.com.vn


 

Bài viết liên quan

  • /uploads/images/slide/slide/logo-tepacafe.png
  • /uploads/images/slide/slide/cavc-cong-ty-ttnhh-kiem-toan-va-tham-dinh-gia-mien-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-kiemdinhcnvn.png
  • /uploads/images/slide/slide/congtytnhhbds-nhatminh.jpg
  • /uploads/images/slide/slide/doi-tac-linh-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-lucky-star-2019-png-01.png
  • /uploads/images/slide/slide/link6.png
0983 491 486