Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán

Quang Nhật

UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – NHANH CHÓNG - BẢO MẬT

Menu 0929.347.789 0983 491 486

NGHỊ ĐỊNH 41/2020/NĐ-CP NGÀY 08/04/2020

 

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó một số đối tượng bị ảnh hưởng chính.

1. Các đối tượng được quy định chi tiết tại Điều 2, Nghị định 41/2020/NĐ-CP cơ bản gồm:

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất ô tô và xe có động cơ khác…

- Các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch…

- Kinh doanh  vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hộị; hoạt động kinh doanh bất động sản…

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- ...

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định như sau: 

Tiêu chí

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Số lao động tham gia BHXH

Bình quân năm không quá 10 người

Bình quân năm không quá 10 người

Bình quân năm không quá 100 người

Bình quân năm không quá 50 người

Tổng doanh thu năm

≤ 3 tỷ đồng

≤ 10 tỷ đồng

≤ 50 tỷ đồng

≤ 100 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn

≤ 3 tỷ đồng

≤ 3 tỷ đồng

≤ 20 tỷ đồng

≤ 50 tỷ đồng


2. Các loại thuế được gia hạn và thời gian gia hạn

a. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu);

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế....

b. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp;

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế...

c. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh;

d. Đối với tiền thuê đất;

Xem chi tiết xem Điều 3, Nghị định 41/2020/NĐ-CP

3. Trình tự và thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất

a. Nộp đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất (Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP)

b. Cách thức: Điện tử, Trực tiếp, Bưu điện;

c. Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020;

Xem chi tiết tại Điều 4, Nghị định 41/2020/NĐ-CP

tải file tại đây: Nghị định 41/2020/NĐ-CP

 


ketoanquangnhat-ke-toan-quang-nhat-ke-toan-tron-goi-0988936086-quangnhat-kiemtoan


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN QUANG NHẬT

Địa chỉ: 86 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 098.893.6086 – 098.349.1486

Email : ketoan@quangnhat.com.vn

Website : http://quangnhat.com.vn

Bài viết liên quan

  • /uploads/images/slide/slide/logo-tepacafe.png
  • /uploads/images/slide/slide/cavc-cong-ty-ttnhh-kiem-toan-va-tham-dinh-gia-mien-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-kiemdinhcnvn.png
  • /uploads/images/slide/slide/congtytnhhbds-nhatminh.jpg
  • /uploads/images/slide/slide/doi-tac-linh-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-lucky-star-2019-png-01.png
  • /uploads/images/slide/slide/link6.png
0983 491 486