Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán

Quang Nhật

UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – NHANH CHÓNG - BẢO MẬT

Menu 0929.347.789 0983 491 486

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành là sử dụng nhóm chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao.....

kiem_toan_xay_dung_co_ban_kiểm_toán_xây sựng cơ bản_ke_toan_quang_nhat_0313100690_ke_toan_tron_goi_quang_nhat_ketoanquangnhat_quangnhat - 0929347789_ tân phú

>>> Quý khách tham khảo thêm Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói của Chúng tôi. 

Giải pháp và phương pháp luận thực hiện của dịch vụ tư vấn kiểm toán
Giải pháp và phương pháp luận

Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành là sử dụng nhóm chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao.

Căn cứ kiểm toán:

• Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn;

• Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực xây dựng;

• Các định mức, đơn giá của Nhà nước, các thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng, …;

• Nghị định của Chính phủ về kiểm toán độc lập (Nghị định số 105/2004/NĐ - CP ngày 30 tháng 3 năm 2004).

• Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam đã ban hành;

• Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

• Các tài liệu của dự án theo quy định của Nhà nước do Chủ đầu tư cung cấp;

• Kế hoạch thực hiện Dự án và quy chế quản lý của Dự án.


Mục tiêu kiểm toán

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến độc lập xác nhận về Báo cáo quyết toán hoàn thành, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, cũng như các vấn đề khác mà Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm, đồng thời kiến nghị với Chủ đầu tư và các bên liên quan nhằm xác định chi phí hợp lý và hoàn thiện nâng cao chất lượng hồ sơ, thủ tục, quy trình quản lý dự án theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Công việc kiểm toán luôn phải được tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật theo đúng chuẩn mực kiểm toán và cam kết với khách hàng..

Phương pháp thực hiện

Về nguyên tắc: Trên cơ sở thống nhất kế hoạch kiểm toán tổng thể giữa 2 bên, công việc kiểm toán sẽ được thực hiện ngay trong quá trình thực hiện dự án theo từng hạng mục (gói thầu) chính, kể từ khi triển khai dự án cho đến khi kết thúc dự án, hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư của các dự án.

Phương thức tiến hành kiểm toán dự án:

► Cuộc kiểm toán sẽ thực hiện theo từng đợt cho từng hạng mục (gói thầu) hoàn thành tùy thuộc tình hình quyết toán của chủ đầu tư. Khi có nhu cầu quyết toán giá trị quyết toán chi phí từng hạng mục (gói thầu) hoàn thành, chủ đầu tư sẽ thông báo cho Công ty kiểm toán trước 10 ngày để chuẩn bị kế hoạch kiểm toán. Công ty kiểm toán có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết báo cáo Chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm toán.

► Khi hạng mục (gói thầu) hoàn tthành quyết toán, chủ đầu tư sẽ thông báo cho Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán giá trụ quyết toán từng hạng mục (gói thầu). Thời gian thực hiện kiểm toán giá trị quyết toán từng hạng mục (gói thầu) không quá 01 tháng kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán. Khi kết thúc đợt kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự thảo số liệu kiểm toán từng đợt thực hiện.

► Khi công trình hoàn thành và được chủ đầu tư cung cấp Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn  thành toàn bộ công trình cùng đầy đủ  các tài liệu có liên quan, Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình trong thời gian không quá 4 tháng kể từ khi chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán toàn bộ công trình. Kết thúc đợt kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự thảo Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của toàn bộ công trình. Không quá 10 ngày sau khi nhậ được ý kiến trả lời chính thức của chủ đầu tư về dự thảo Báo cáo kiểm toán (Bằng tiếng việt), Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư Báo cáo kiểm toán chính thức về quyết toán vốn đầu tư toàn bộ công trình.

 

Các phương pháp thực hiện kiểm toán xây dựng cơ bản chủ yếu của KẾ TOÁN QUANG NHẬT gồm:

• Tiến hành kiểm tra từ tổng hợp đến chi tiết và ngược lại.

• Thường xuyên trao đổi với chủ đầu tư, nhà thầu chính cùng các cán bộ chuyên trách khác.

• Phỏng vấn chủ đầu tư và các bên có liên quan khác

• Thực hiện các biểu soát xét hệ thống kiểm soát và kiểm tra số liệu

• Áp dụng các thử nghiệm và thủ tục kiểm toán khác khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.

• Cùng Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và các bên liên quan trao đổi cụ thể về các kiến nghị của chúng tôi nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Mọi thông tin trao đổi phải được thông qua chủ đầu tư trước khi báo cáo các cơ quan chức năng hay cơ quan có liên quan khác.

• Phối hợp cùng chủ đầu tư giải trình trước các yêu cầu của khách hàng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết…


kiểm toán xây dựng cơ bản - kế toán trọn gói quang nhật - kế toán quang nhật - quangnhat.com.vn - ketoanquangnhat - kê khai thuế  - 0313100690 - 0929347789


Khi có cầu về dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản hãy liên hệ với Kế toán Quang Nhật theo địa chỉ sau: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN QUANG NHẬT

Địa chỉ: 86 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0929.347.789 – 0983.491.486

Email : ketoan@quangnhat.com.vn

Website : http://quangnhat.com.vn

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG TƯ VẤN GIÚP BẠN

Chúc quý Doanh nghiệp thành công trong việc kinh doanh!

Bài viết liên quan

  • /uploads/images/slide/slide/logo-tepacafe.png
  • /uploads/images/slide/slide/cavc-cong-ty-ttnhh-kiem-toan-va-tham-dinh-gia-mien-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-kiemdinhcnvn.png
  • /uploads/images/slide/slide/congtytnhhbds-nhatminh.jpg
  • /uploads/images/slide/slide/doi-tac-linh-trung.png
  • /uploads/images/slide/slide/logo-lucky-star-2019-png-01.png
  • /uploads/images/slide/slide/link6.png
0983 491 486